ดาวน์โหลดโปรแกรมห้องสมุด

วิธีการดาวน์โหลด โปรแกรม ห้องสมุดอัตโนมัติ 
1.ดาวน์โหลดไฟล์ 1-OBECLIB VERSION3.PART01-19 ให้ครบ 19 ไฟล์
2.เมื่อครบแล้วคลิ๊กขวาที่ไฟล์ 1-OBECLIB VERSION3.PART01 แล้วเลือก Extract file
3.เลือกที่ ที่จะเก็บไฟล์ เลือกเสร็จกด OK
4.มีไฟล์ Update ชื่อ 2-UPDATE VERSION3 ก็ให้ดาวน์โหลดเหมือนตัวแรก (มี 4 ไฟล์)
ċ
1-OBECLib version3.part01.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:25
ċ
1-OBECLib version3.part02.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:26
ċ
1-OBECLib version3.part03.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:26
ċ
1-OBECLib version3.part04.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:27
ċ
1-OBECLib version3.part05.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:27
ċ
1-OBECLib version3.part06.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:28
ċ
1-OBECLib version3.part07.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:29
ċ
1-OBECLib version3.part08.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:29
ċ
1-OBECLib version3.part09.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:30
ċ
1-OBECLib version3.part10.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:30
ċ
1-OBECLib version3.part11.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:31
ċ
1-OBECLib version3.part12.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:31
ċ
1-OBECLib version3.part13.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:32
ċ
1-OBECLib version3.part14.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:32
ċ
1-OBECLib version3.part15.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:32
ċ
1-OBECLib version3.part16.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:33
ċ
1-OBECLib version3.part17.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:33
ċ
1-OBECLib version3.part18.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:34
ċ
1-OBECLib version3.part19.rar
(1360k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:34
ċ
2-Update version3.part1.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:45
ċ
2-Update version3.part2.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:45
ċ
2-Update version3.part3.rar
(10240k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:46
ċ
2-Update version3.part4.rar
(3994k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 ก.ย. 2559 21:46
Comments