ดาวนโหลดแบบฟอร์มและเอกสารทางราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์1 ม.ค. 2562 23:42โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม

โพสต์5 เม.ย. 2559 00:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 00:50 ]

เอกสารแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม (SAR) จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ.2555 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์11 ก.พ. 2559 18:42โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 18:55 ]

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตไปราชการ

โพสต์8 ม.ค. 2559 08:13โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2559 08:14 ]

ดาวน์โหลด ใบลาพักร้อน

โพสต์8 ม.ค. 2559 08:10โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2559 08:13 ]

ดาวน์โหลด ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด

โพสต์8 ม.ค. 2559 08:08โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2559 08:14 ]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

โพสต์28 ธ.ค. 2558 07:43โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2562 23:19 ]

แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบ ปร.6

โพสต์28 ธ.ค. 2558 07:01โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2


1-9 of 9