เอกสารแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม

โพสต์5 เม.ย. 2559 00:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 00:50 ]
เอกสารแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม (SAR) จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ.2555 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่