ข่าวสาร กศจ.แพร่

การจัดทำแผนพัฒนาศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560-2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560-2563

โพสต์10 มิ.ย. 2559 23:06โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjFlMjg4MDJjNDljZDUwYzQ

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

โพสต์24 พ.ค. 2559 07:13โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศ กศจ. แพร่ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์16 พ.ค. 2559 08:44โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2559 08:44 ]

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjFmOTQ2YTIxOGI4YTRiYzM
ประกาศ กศจ. แพร่ 
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประชุมกศจ.แพร่ ครั้งที่ 2/2559

โพสต์7 พ.ค. 2559 03:03โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

https://sites.google.com/a/phrae2.go.th/index/eduprelocal/_draft_post/%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%882-59.JPG
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2559 นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และนายวันชาติ  บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 522/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่

โพสต์7 พ.ค. 2559 02:54โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 522/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

1-5 of 5