การจัดทำแผนพัฒนาศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560-2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560-2563

โพสต์10 มิ.ย. 2559 23:06โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjFlMjg4MDJjNDljZDUwYzQ