คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 522/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่

โพสต์7 พ.ค. 2559 02:54โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 522/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่