ประกาศ กศจ. แพร่ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์16 พ.ค. 2559 08:44โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2559 08:44 ]
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjFmOTQ2YTIxOGI4YTRiYzM
ประกาศ กศจ. แพร่ 
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ