รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ดร.สุเทพ  ปาลสาร
ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย  จันทะสาร
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
ดร.ธงชัย  คำปวง
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2Comments