รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

นายสันติชัย  บัวทอง
ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
โทร. 

ดร.ปฐมพงษ์  ดอกแก้ว
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
โทร. 087-7867229

นายพรชัย  จันทะสาร
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
โทร. 089-9978126
ดร.ธงชัย  คำปวง
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
โทร. 095-1693541


Comments