https://drive.google.com/file/d/1_CjCGOvYxd_Z1A78Ztdcq0N-A9G64Jxk/view?usp=sharing

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4https://www.youtube.com/watch?v=5wPO4b8_EQ4

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561
              

  ส่ง 29 ต.ค. 2561 21:32 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 139 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 02:35 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ส่ง 6 มิ.ย. 2562 07:10 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 00:31 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • พิธีมอบจักยานตามโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง”

  นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2   ทำพิธีมอบจักยานตามโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง” โดยยาดมตราโป๊ยเซียน และบริษัท จี เอ็ม แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้จัดทำโครงการเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ได้ยืมใช้ไปโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในเขตชนบททั่วประเทศ  โดยพิจารณามอบให้โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 10 คัน (มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 5 คันและโรงเรียนบ้านวังเลียง 5 คัน)   ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลานฮักลอง สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 01:58 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและการวางแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)

  ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและการวางแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

  ส่ง 12 มิ.ย. 2562 20:15 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 1191 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายบูรชาติ ศิริเป็ง ชื่อรายงาน : เรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้ชุดฝึกอบรมเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 23:55 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุชาติ เวียงชัย ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน                      อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6                      สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 03:18 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปิยวรรณ ฝายถิ่น ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการศึกษาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2561 02:29 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2