https://drive.google.com/file/d/0B7Kiez_wdFhBYmlBYkFnUm9JRmc/view?usp=sharing
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

จดหมายข่าว สพป.แพร่ เขต 2

 • 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 22:37 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศที่น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 102 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สพป.แพร่ เขต 2

 • ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ สำหรับ admin ลงข่าวที่นี่ ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย gmail ที่กำหนดทุกครั้ง
 • เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวัดศรีดอก
  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวัดศรีดอก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชน เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  โดยมี นายพินิจ แก่นจันทร์ ผอ.ร.ร. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 23:03 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมวางหรีดเคารพศพ

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมวางหรีดเคารพศพ นายณฐกร ปัญญาสงค์ ครู โรงเรียนบ้านหาดรั่ว อ.วังชิ้น จ.แพร่ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยมีกำหนดฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านวังเบอะ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ในวันที่ 18 มีนาคม 2561

  ส่ง 13 มี.ค. 2561 23:48 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเด่นชุมพลและบ้านห้วยลากปืน

  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. , ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน , ทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.1 ของโรงเรียนบ้านห้วยลากปืนและโรงเรียนบ้านเด่นชุมพล  อ.เด่นชัย จ.แพร่  ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

  ส่ง 13 มี.ค. 2561 02:37 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 783 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฯ สพป.แพร่ เขต 2

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสาร กศจ.แพร่

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2