คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjM0ZmQyOTQwZTQ5ZDQyN2Y
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjY3NTA4MmU5OGYxNjVmMGE
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjI4YWU2ZjE2NDNjZjlmNTQ
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjVmZmVkMTc1YjRjZjc3MDE
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjE5NmExMmU4NDBlNjhlNmE
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjE4ZjZmZmFjZTAwYjhiYzE
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjIyYmY1NmRkYWRlNzhmNTQ
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjJjNmRmN2VhYzU5MzRkYmY
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjNmNDVlNzhlYzI5NWM0YTQ

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
21 เม.ย. 2559 07:27
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
21 เม.ย. 2559 07:27
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
21 เม.ย. 2559 07:28
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
21 เม.ย. 2559 07:28
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
21 เม.ย. 2559 07:28
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
21 เม.ย. 2559 07:29
Comments