โปรแกรม (เสริม) Save MS Office เป็น PDF

  • ดาวน์โหลดโปรแกรมจากไฟล์แนบ [ ข้างล่าง "โปรแกรม (เสริม) SAVE MS OFFICE เป็น PDF.RAR" 

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ปิดโปรแกรม MS word, excel, powerpoint และโปรแกรมทั้งหมดของ MS Office ทั้งหมดก่อน
2. เมื่อโหลดโปรแกรมมาแล้ว ให้ทำการแตกซิปไฟล์ ในโฟดเดอร์จะมีไฟล์ชื่อ "SaveAsPDFandXPS"
3. ดับเบิ้ลคลิ๊กติดตั้ง กด Next และติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง แล้วกด Next ต่อ และเสร็จสิ้นการติดตั้ง Complete 
4. เปิดโปรแกรม MS Office ที่ต้องการ Save เป็นไฟล์ PDF พร้อมใช้งาน
ċ
UltraISO+Premium+Edition+V.9.3.5.2716+++Serial.rar
(3745k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
28 ธ.ค. 2558 21:02
ċ
โปรแกรม (เสริม) Save MS Office เป็น PDF.rar
(533k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
11 พ.ย. 2558 23:53
Comments