ข่าวประกาศที่น่าสนใจ


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน

โพสต์11 มิ.ย. 2560 23:40โดยAdmin phrae2

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตวามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

โพสต์4 มิ.ย. 2560 20:03โดยAdmin phrae2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตวามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประชุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

โพสต์21 พ.ค. 2560 20:03โดยAdmin phrae2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร  ศูนย์พัฒนาวิชาการ  สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โพสต์19 พ.ค. 2560 00:13โดยAdmin phrae2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

โพสต์8 พ.ค. 2560 01:41โดยAdmin phrae2

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

โพสต์21 เม.ย. 2560 03:24โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 00:14 ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน  ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)  ประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

โพสต์31 มี.ค. 2560 02:19โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 01:17 ]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
รายละเอียด

หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ .rar ได้ตามลิ๊งด้านล่าง

แจ้งผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์18 มี.ค. 2560 23:08โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2560 23:09 ]

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

โพสต์6 ก.พ. 2560 05:36โดยAdmin phrae2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์30 ม.ค. 2560 18:36โดยAdmin phrae2

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1-10 of 47