ข่าวประกาศที่น่าสนใจ


ประกาศโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)

โพสต์3 มิ.ย. 2561 22:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

โพสต์24 พ.ค. 2561 18:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 18:42 ]

ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ

โพสต์5 พ.ค. 2561 05:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โพสต์27 เม.ย. 2561 04:30โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ   โครงการ

        คืนครูให้นักเรียน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

        การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน

โพสต์10 เม.ย. 2561 21:15โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2561 02:49 ]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์21 มี.ค. 2561 00:24โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โพสต์16 มี.ค. 2561 00:08โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์15 มี.ค. 2561 19:39โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์

โพสต์13 มี.ค. 2561 05:27โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์27 ก.พ. 2561 22:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1-10 of 108