ข่าวประกาศที่น่าสนใจ


ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์31 พ.ค. 2562 05:55โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์28 พ.ค. 2562 06:26โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

โพสต์21 พ.ค. 2562 04:09โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์17 พ.ค. 2562 05:59โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์17 พ.ค. 2562 05:55โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

โพสต์14 พ.ค. 2562 19:26โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

โพสต์11 พ.ค. 2562 01:09โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

องค์ประกอบคัดเลือกรับย้ายรับโอนข้าราชการฯมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว30 และ ว29

โพสต์28 เม.ย. 2562 20:39โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

องค์ประกอบคัดเลือกรับย้ายรับโอนข้าราชการฯมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว30 และ ว29

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งว่าง

โพสต์26 เม.ย. 2562 01:09โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)   ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

โพสต์26 เม.ย. 2562 01:05โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค. (2) ประเภททั่วไป

    และประเภทวิชาการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

1-10 of 139