ข่าวประกาศที่น่าสนใจ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งว่าง

โพสต์โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)   ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

โพสต์โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค. (2) ประเภททั่วไป

    และประเภทวิชาการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลเพื่อรับย้าย และรับโอน

โพสต์28 มี.ค. 2562 20:23โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งว่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง 38ค.(2)

โพสต์19 มี.ค. 2562 19:56โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง 38ค.(2)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอน และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

โพสต์3 มี.ค. 2562 22:25โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอน และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์3 มี.ค. 2562 18:30โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ 2562 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:54โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 23:39 ]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ 2562 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:48โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ปี พ.ศ.2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ปี พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด

โพสต์3 ม.ค. 2562 00:48โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด

1-10 of 131