ข่าวประกาศที่น่าสนใจ


ประกาศ ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 (พิจารณารอบที่ 2)

โพสต์11 ต.ค. 2561 03:12โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561  (พิจารณารอบที่ 2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ในการประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม 2561
จำนวน  10 ราย

รายงานงบทดลอง GFMIS เดือน กันยายน 2561

โพสต์3 ต.ค. 2561 02:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รายงานงบทดลอง GFMIS เดือน กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:09โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันงบประมาณ ปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้าโค้ง(นนทราษฎร์รัฐบารุง)

โพสต์3 ก.ย. 2561 00:12โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้าโค้ง(นนทราษฎร์รัฐบารุง)

ประกาศจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2561

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:32โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:30โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน

ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย

โพสต์13 ก.ค. 2561 23:19โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 23:24 ]

ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ

โพสต์27 มิ.ย. 2561 23:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งว่าง  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2

โพสต์26 มิ.ย. 2561 05:01โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2

ประกาศโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)

โพสต์3 มิ.ย. 2561 22:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

1-10 of 117