ข่าวประกาศที่น่าสนใจ


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ 2562 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:54โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 23:39 ]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ 2562 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:48โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ปี พ.ศ.2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ปี พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด

โพสต์3 ม.ค. 2562 00:48โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์13 ธ.ค. 2561 19:15โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารจัดการ

อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  2560  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ดีด  

แจ้งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกคน ประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น.

โพสต์4 พ.ย. 2561 22:12โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

แจ้งพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกคน ประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ (ร่องกาศ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โพสต์1 พ.ย. 2561 19:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศโรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน


ขอเชิญบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามรายชื่อท้ายนี้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

โพสต์23 ต.ค. 2561 08:13โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 08:14 ]

ขอเชิญบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามรายชื่อท้ายนี้เข้าร่วมประชุมในวันที่  25  ตุลาคม  2561   ณ ห้องประชุมกาศเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประกาศ ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 (พิจารณารอบที่ 2)

โพสต์11 ต.ค. 2561 03:12โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561  (พิจารณารอบที่ 2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ในการประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม 2561
จำนวน  10 ราย

รายงานงบทดลอง GFMIS เดือน กันยายน 2561

โพสต์3 ต.ค. 2561 02:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รายงานงบทดลอง GFMIS เดือน กันยายน 2561

1-10 of 125