ประกาศ


ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำปหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์6 ก.พ. 2563 00:13โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำปหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอน

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:03โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 8 ค.(2) ประเภทวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์31 ม.ค. 2563 01:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์28 ม.ค. 2563 01:43โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์13 ม.ค. 2563 01:27โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

โพสต์13 ม.ค. 2563 01:22โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

โพสต์9 ม.ค. 2563 20:06โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล)

โพสต์9 ม.ค. 2563 18:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล)

ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์28 ธ.ค. 2562 07:36โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์25 ธ.ค. 2562 17:02โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

1-10 of 172