ข่าวประกาศที่น่าสนใจ!


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

โพสต์21 เม.ย. 2560 03:24โดยAdmin phrae2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน  ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)  ประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

โพสต์31 มี.ค. 2560 02:19โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2560 02:26 ]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
รายละเอียด

หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ .rar ได้ตามลิ๊งด้านล่าง

แจ้งผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์18 มี.ค. 2560 23:08โดยAdmin phrae2   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2560 23:09 ]

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

โพสต์6 ก.พ. 2560 05:36โดยAdmin phrae2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์30 ม.ค. 2560 18:36โดยAdmin phrae2

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์29 ม.ค. 2560 20:09โดยAdmin phrae2

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ+นักการภารโรง)

โพสต์26 ม.ค. 2560 00:05โดยAdmin phrae2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ+นักการภารโรง)

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (แก้ไขเพิ่มเติม)

โพสต์19 ม.ค. 2560 07:15โดยAdmin phrae2

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (แก้ไขเพิ่มเติม)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่งนักการภารโรง

โพสต์10 ม.ค. 2560 00:41โดยAdmin phrae2

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่งนักการภารโรง

รับสมัครคัดเลือก(กรณีย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น

โพสต์4 ม.ค. 2560 23:22โดยAdmin phrae2

รับสมัครคัดเลือก(กรณีย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

1-10 of 42