บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์15 พ.ค. 2563 03:46โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.แพร่ เขต 2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
15 พ.ค. 2563 03:46
Comments