แจ้งผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์18 มี.ค. 2560 23:08โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2560 23:09 ]
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
Ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
18 มี.ค. 2560 23:08
Comments