ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เรื่อง แก้ไขประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก พนักงานคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

โพสต์3 มิ.ย. 2559 01:51โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2559 01:52 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2 
เรื่อง  แก้ไขประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก พนักงานคอมพิวเตอร์
โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  2559