นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์11 ก.ค. 2559 00:27โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 00:34 ]

         เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.บรรยาย "นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ" ในการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ที่ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่  รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญที่ ศธ.กำลังดำเนินการในเวลานี้ และเรื่องที่จะดำเนินการต่อไป ตามนโยบายและเป้าหมาย Roadmap แผนงานที่สำคัญของกระทรวง 11 เรื่อง ดังนี้ 

1.  ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
2.  ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3.  ภายใน 1 ปี : จะทำครูให้ครบตามเกณฑ์ ภายใน 2 ปี : จะทำครูให้มีครูประจำชั้นครบทุกห้องภายใน 5-10 ปี : จะทำให้ครูตรงสาขา
4.  ภายใน 2 ปี : จะทำให้เด็กเรียนท่องจำ ในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน
5. ภายใน 5 ปี : จะทำให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน
6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 7.  ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 8.  ภายใน 10 ปี : จะผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9.  ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10.  ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11.  การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.moe.go.th/websm/2016/jul/287.html


Comments