ขอเชิญบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามรายชื่อท้ายนี้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

โพสต์23 ต.ค. 2561 08:13โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 08:14 ]
ขอเชิญบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามรายชื่อท้ายนี้เข้าร่วมประชุมในวันที่  25  ตุลาคม  2561   ณ ห้องประชุมกาศเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
23 ต.ค. 2561 08:13
Comments