ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

โพสต์14 พ.ค. 2562 19:26โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
14 พ.ค. 2562 19:26
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
14 พ.ค. 2562 19:26
Comments