ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ

โพสต์28 ต.ค. 2562 21:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ อ.วังชิ้น เรื่องการควบรวมโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ

Comments