ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอน

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:03โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 8 ค.(2) ประเภทวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
2 ก.พ. 2563 19:03
Comments