ประกาศ ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 (พิจารณารอบที่ 2)

โพสต์11 ต.ค. 2561 03:12โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561  (พิจารณารอบที่ 2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ในการประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม 2561
จำนวน  10 ราย