ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:09โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันงบประมาณ ปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
12 ก.ย. 2561 21:09
Comments