ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

โพสต์8 พ.ค. 2560 01:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
8 พ.ค. 2560 01:41
Comments