ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางกากรศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาแพร่ เขต 2 (หลักเกณฑ์ ว30)

โพสต์20 มี.ค. 2563 00:39โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางกากรศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาแพร่ เขต 2 (หลักเกณฑ์ ว30)
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
20 มี.ค. 2563 00:39
Comments