ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก บุคลากรวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอ

โพสต์7 ก.พ. 2561 01:04โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก บุคลากรวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 สังกัด สพป.แพร่ เขต 2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
7 ก.พ. 2561 01:04
Comments