ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โพสต์27 เม.ย. 2561 04:30โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ   โครงการ

        คืนครูให้นักเรียน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

        การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
27 เม.ย. 2561 05:10
Ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
27 เม.ย. 2561 04:30
Comments