ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ 2/2558

โพสต์29 พ.ย. 2558 20:19โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2558 20:24 ]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558
  1. 10301001  นางศิรินทิพท์  นันทวาศ
  2. 10301002  นางสาวขนิษฐา  สักดี
  3. 10301003  นายผจญ  แสนอินทร์
  4. 10301004  นางสาวเสาวรส  โปธิกา
  5. 10301005  นางนงคราญ  บุญยืน

วันเวลาและ สถานที่สอบ ภาค ก ข และ ค ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาศเพชร (ห้องประชุม 1) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ส่วน 2 อ.สูงเม่น จ.แพร่

และประกาศผลสอบในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต 2 www.phrae2.go.th
Comments