ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์28 ม.ค. 2561 05:19โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
28 ม.ค. 2561 07:12
Comments