ประกาศโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)

โพสต์3 มิ.ย. 2561 22:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
3 มิ.ย. 2561 22:17
Comments