รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้าโค้ง(นนทราษฎร์รัฐบารุง)

โพสต์3 ก.ย. 2561 00:12โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้าโค้ง(นนทราษฎร์รัฐบารุง)
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
3 ก.ย. 2561 00:12
Comments