รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล)

โพสต์9 ม.ค. 2563 18:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล)
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
9 ม.ค. 2563 18:18
Comments