รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์13 ธ.ค. 2561 19:15โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารจัดการ

อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  2560  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ดีด  

ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
13 ธ.ค. 2561 19:15
Comments