รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

โพสต์26 เม.ย. 2562 01:05โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค. (2) ประเภททั่วไป

    และประเภทวิชาการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
26 เม.ย. 2562 01:05
Ċ
ว29.pdf
(993k)
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
2 พ.ค. 2562 18:56
Comments