รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ

โพสต์27 มิ.ย. 2561 23:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งว่าง  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
ĉ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2,
27 มิ.ย. 2561 23:25
Comments