รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์29 ม.ค. 2560 20:09โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2
ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
29 ม.ค. 2560 20:09
Comments