รับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการช่วยปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์28 พ.ย. 2560 05:57โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

รับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการช่วยปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2

ĉ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
28 พ.ย. 2560 05:57
Comments