รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

โพสต์21 เม.ย. 2560 03:24โดยAdmin phrae2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน  ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)  ประเภททั่วไป  และประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

Comments