รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ

โพสต์25 ม.ค. 2561 04:09โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
25 ม.ค. 2561 04:09
Comments