รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์19 มิ.ย. 2563 00:25โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
19 มิ.ย. 2563 00:25
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
19 มิ.ย. 2563 00:25
Comments