รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.แพร่ เขต2

โพสต์12 พ.ค. 2563 01:59โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.แพร่ เขต2
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
12 พ.ค. 2563 01:59
Comments