รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตวามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

โพสต์4 มิ.ย. 2560 20:03โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตวามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
5 มิ.ย. 2560 00:32
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
5 มิ.ย. 2560 00:32
Comments