ประกาศ สพป.แพร่ เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์12 มิ.ย. 2559 21:24โดยJustice Truelove   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2559 21:25 ]
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofGluZGV4fGd4OjUzYWQxYTE5YmRkYWVjZDA
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา 
รับเงินเดือนอัตราค่าจ้าง เดือนละ  9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไปแผนกพณิชยการ สาขาเลขานุการ หรือสาขาการบัญชี  หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
(3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

Ċ
Justice Truelove,
12 มิ.ย. 2559 21:24
Comments