เอกสารเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

โพสต์4 มิ.ย. 2563 20:59โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
เอกสารเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
4 มิ.ย. 2563 20:59
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
4 มิ.ย. 2563 20:59
Comments