(เอกสารเพิ่มเติม) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04110/3610 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์29 พ.ย. 2560 21:04โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
(เอกสารเพิ่มเติม) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04110/3610 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
29 พ.ย. 2560 21:04
Comments