ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อคครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

โพสต์13 พ.ค. 2562 21:08โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศจัดซื้อคครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการอุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์

โพสต์11 พ.ค. 2562 01:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการอุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภํณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV

โพสต์24 มี.ค. 2562 20:46โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภํณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โพสต์4 มี.ค. 2562 17:37โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

โพสต์25 ก.พ. 2562 00:33โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:56โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:55โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562

โพสต์17 ก.พ. 2562 23:22โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562  ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามแบบ บก.06

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามแบบ บก.06

1-10 of 25