ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 01:20โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โพสต์21 ส.ค. 2562 01:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการ

โพสต์5 ส.ค. 2562 00:14โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์5 ส.ค. 2562 00:11โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โพสต์14 มิ.ย. 2562 02:35โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

โพสต์6 มิ.ย. 2562 07:10โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู

โพสต์27 พ.ค. 2562 00:31โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์27 พ.ค. 2562 00:28โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจัดซื้อคครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

โพสต์13 พ.ค. 2562 21:08โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศจัดซื้อคครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการอุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์

โพสต์11 พ.ค. 2562 01:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการอุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์

1-10 of 33