ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์27 ส.ค. 2563 01:05โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์27 ส.ค. 2563 01:04โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์14 ส.ค. 2563 00:13โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์14 ส.ค. 2563 00:11โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์10 ส.ค. 2563 01:19โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คกทรอนิกส์ ( e-bidding)

โพสต์10 ส.ค. 2563 01:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คกทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์5 ส.ค. 2563 18:42โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 4 ส.ค. 63 )

โพสต์4 ส.ค. 2563 21:10โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2563 21:10 ]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 4 ส.ค. 63 )

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 14 ก.ค. 63 )

โพสต์4 ส.ค. 2563 21:08โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2563 21:10 ]

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 14 ก.ค. 63 )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 12 มิ.ย. 63 )

โพสต์4 ส.ค. 2563 21:08โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 12 มิ.ย. 63 )

1-10 of 44