ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน

โพสต์16 ม.ค. 2562 05:43โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562

โพสต์15 ม.ค. 2562 23:30โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

โพสต์3 ม.ค. 2562 01:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

โพสต์27 ธ.ค. 2561 01:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์21 ธ.ค. 2561 03:08โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์21 ธ.ค. 2561 03:05โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2652 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์17 ธ.ค. 2561 02:16โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2652 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์17 ธ.ค. 2561 02:13โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์13 ธ.ค. 2561 23:51โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.06

โพสต์13 ธ.ค. 2561 19:10โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.06

1-10 of 11