ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คกทรอนิกส์ ( e-bidding)

โพสต์10 ส.ค. 2563 01:18โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คกทรอนิกส์ ( e-bidding)
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
10 ส.ค. 2563 01:18
Comments