ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โพสต์21 ม.ค. 2562 22:58โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
21 ม.ค. 2562 22:58
Comments