ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

โพสต์27 ธ.ค. 2561 01:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
27 ธ.ค. 2561 01:41
Comments