ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์5 ส.ค. 2563 18:42โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
5 ส.ค. 2563 18:42
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
5 ส.ค. 2563 18:42
Comments