ข่าวประชาสัมพันธ์


แถลงข่าว การจัดการแข่งขันไตรกีฬา PHRAE TRIATHLON 2021

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมการแถลงข่าว การจัดการแข่งขันไตรกีฬา PHRAE TRIATHLON 2021 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง 

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา อ.ลอง จ.แพร่

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา อ.ลอง จ.แพร่ ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)

กิจกรรม Big Cleanning Day

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 จัดกิจกรรม "สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ให้เป็น "เมืองแพร่ เมืองงาม" และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดกิจกรรม Big Cleanning Day เน้นทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ณ โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา, ร.ร.บ้านแม่จองไฟ, ร.ร.รักเมืองไทย 2, ร.ร.บ้านเค็ม, ร.ร.บ้านนาตุ้ม, ร.ร.บ้านไผ่ล้อม, ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง, ร.ร.บ้านนาหลวง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมลานฮักลอง สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารอำเภอลอง (ก.บ.อ.) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร. ธงชัย คำปวง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสันติชัย บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารอำเภอลอง (ก.บ.อ.) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลอง ชั้น 2

เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนปากจอกวิทยา

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสันติชัย บัวทอง  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนปากจอกวิทยา โดยมีนายพลัฎฐ์ สุดเสน่ห์ ผอ.โรงเรียนปากจอกวิทยา และคณะครูนำเยี่ยมชมบูธกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ภายในงาน

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า, ร.ร.บ้านปง, ร.ร.บ้านน้ำริน, ร.ร.บ้านผามอก, ร.ร.บ้านเหล่า รร.บ้านม่อน และ ร.ร.บ้านแป้น

1-10 of 1906