ข่าวประชาสัมพันธ์


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง

ประชุมคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและรับรองการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์9 ส.ค. 2563 19:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและรับรองการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ต้อนรับนายธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะ

โพสต์8 ส.ค. 2563 05:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับนายธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะ ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) และค่ายลูกเสือถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

แจกถุงยังชีพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

โพสต์7 ส.ค. 2563 01:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจกถุงยังชีพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต

ประชุมวางแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์7 ส.ค. 2563 01:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมวางแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม อำเภอสูงเม่น 

แจกถุงยังชีพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

โพสต์6 ส.ค. 2563 18:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจกถุงยังชีพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนในโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อำเภอลอง

โพสต์6 ส.ค. 2563 18:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนในโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอลอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร

โพสต์5 ส.ค. 2563 22:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนในโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อำเภอวังชิ้น

โพสต์5 ส.ค. 2563 06:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนในโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอวังชิ้น

มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนในโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อำเภอเด่นชัย

โพสต์5 ส.ค. 2563 06:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนในโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอเด่นชัย

1-10 of 1611