ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง และ อ.วังชิ้น

โพสต์22 ส.ค. 2562 01:47โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง และ อ.วังชิ้น เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงโรงเรียน อ.ลอง และ อ.วังชิ้น

โพสต์22 ส.ค. 2562 01:36โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงโรงเรียน อ.ลอง และ อ.วังชิ้น เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และ DLIT อย่างเป็นระบบ

โพสต์21 ส.ค. 2562 23:49โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และ DLIT อย่างเป็นระบบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

โพสต์20 ส.ค. 2562 00:12โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

โพสต์15 ส.ค. 2562 03:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ประธานกลุ่มโรงเรียน และ ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ อ.วังชิ้น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

โพสต์11 ส.ค. 2562 20:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

PHRAE EDUCA 2019 พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแพร่

โพสต์9 ส.ค. 2562 02:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมงาน PHRAE EDUCA 2019 พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแพร่ โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน และลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมแพร่นครา

ประชุมสภากาแฟผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6

โพสต์8 ส.ค. 2562 01:47โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยนางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมสภากาแฟผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6 และรับมอบการเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สพม. เขต 37

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดแพร่

โพสต์5 ส.ค. 2562 21:49โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้กำกับลูกเสือและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดแพร่ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

พิธีเปิด ลงนามความร่วมมือ (MOU) และชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแพร่

โพสต์5 ส.ค. 2562 20:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิด ลงนามความร่วมมือ (MOU) และชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมนคราพาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา

1-10 of 1225