ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนมูล

โพสต์15 ก.พ. 2561 23:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนมูลให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซึ่งในวันนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน นอกจากนี้ได้พบปะกับผู้ปกครอง, คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

Open House (โรงเรียนบ้านน้ำริน)

โพสต์15 ก.พ. 2561 23:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน และมอบหมายให้ นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านทางการศึกษา (Open  House) วันแห่งความรัก และวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา  2560 ของโรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ภายในงานมีการแสดงบนเวที ซึ่งประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมจีน และการแสดงประกอบเพลงจีน และการจัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

โพสต์15 ก.พ. 2561 23:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 อำเภอลอง, วังชิ้น  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 และ อำเภอสูงเม่น, เด่นชัย  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2    

เปิดงาน “เด่นชัยพนาเกมส์”

โพสต์14 ก.พ. 2561 22:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “เด่นชัยพนาเกมส์” การแข่งขันกีฬา กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเด่นชัยพนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างอุปนิสัยให้นักเรียนมีความรักในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของเยาวชน  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ

Open House โรงเรียนบ้านสลก

โพสต์13 ก.พ. 2561 21:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน Open House เปิดรั้วโรงเรียนบ้านสลก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการของ ครูและนักเรียน ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน มาร่วมชมนิทรรศการ

ปฐมนิเทศครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต

โพสต์11 ก.พ. 2561 20:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ปฐมนิเทศ ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต  จำนวน 7 อัตรา  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์9 ก.พ. 2561 23:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2561 สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 โดยมี นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ได้ตรวจเยี่ยม ดูแล กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการสอบคัดเลือก

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์8 ก.พ. 2561 01:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สพป.แพร่ เขต 2   ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561   ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2  

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 21:55 ]

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561   ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2  

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์7 ก.พ. 2561 01:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑารัตน์  โรมอย นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ สพป.แพร่ เขต 2   ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561   

1-10 of 750