ข่าวประชาสัมพันธ์


รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภอ.ลอง, สภอ.เด่นชัย และ สภต.เวียงต้า  ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ.  ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  หลังจากนั้นร่วมประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

โพสต์11 ธ.ค. 2561 01:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณาข้อมูลแวดล้อมเชิงประจักษ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดแพร่ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ศศช.แม่จองไฟ อำเภอลอง และ โรงเรียนบ้านสลก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

โพสต์11 ธ.ค. 2561 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นางศุภมาศ สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้การปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 7 ราย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

โพสต์10 ธ.ค. 2561 23:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาและจำนวนข้อมูลนักเรียนในระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์6 ธ.ค. 2561 23:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาทศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.   โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ conference  เพื่อรับนโยบายจาก นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแป้น

โพสต์6 ธ.ค. 2561 23:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแป้น เพื่อตรวจติดตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ตรวจสภาพโรงเรียน เยี่ยมห้องเรียนและทดสอบการอ่านของนักเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์4 ธ.ค. 2561 21:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์4 ธ.ค. 2561 21:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ประชุมจัดทำทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562

โพสต์3 ธ.ค. 2561 22:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมจัดทำทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ติดตามการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

โพสต์3 ธ.ค. 2561 22:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง, โรงเรียนบ้านไร่หลวง, โรงเรียนบ้านสลก, โรงเรียนบ้านแม่บงใต้

1-10 of 1045