ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)

โพสต์20 มิ.ย. 2562 20:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 

กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

โพสต์20 มิ.ย. 2562 01:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดสูงเม่น

การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์20 มิ.ย. 2562 01:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีดอก อ.สูงเม่น

การอบรมนักเรียนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:34โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

ติดตามการจัดการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:27โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

นายทองปอนด์  สาดอ่อน  ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ให้คำปรึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม และ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน รับนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 21:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 20:37 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2 ]

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งนี้ได้ประกาศเจตจำนงสุตริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

พิธีมอบจักยานตามโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง”

โพสต์13 มิ.ย. 2562 01:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2   ทำพิธีมอบจักยานตามโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง” โดยยาดมตราโป๊ยเซียน และบริษัท จี เอ็ม แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้จัดทำโครงการเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ได้ยืมใช้ไปโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในเขตชนบททั่วประเทศ  โดยพิจารณามอบให้โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 10 คัน (มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 5 คันและโรงเรียนบ้านวังเลียง 5 คัน)   ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลานฮักลอง สพป.แพร่ เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและการวางแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)

โพสต์12 มิ.ย. 2562 20:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและการวางแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ. (นายสุเทพ ชิตยะวงษ์) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

โพสต์9 มิ.ย. 2562 21:42โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ. (นายสุเทพ ชิตยะวงษ์) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 2

ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สพป.ลำพูน เขต 1

โพสต์9 มิ.ย. 2562 21:21โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ไปศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อนำมาพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

1-10 of 1196