ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการสัมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.แพร่ เขต2  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560  ณ ห้อง นครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

English Camp For Primary 5

โพสต์3 ส.ค. 2560 00:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp For Primary 5)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  

ประชุมวางแผนการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

โพสต์2 ส.ค. 2560 00:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2560 00:31 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2 ]

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมวางแผนการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

“ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน”

โพสต์2 ส.ค. 2560 00:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพฐ. ร่วมกับ สวนสนุกดรีมเวิลด์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวธนัชพร  ตันมา  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่แปง ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวด “ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน”  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กลั่นกรองข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

โพสต์1 ส.ค. 2560 23:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและรับรองข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564   ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่หลวง

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไร่หลวง  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2560

โพสต์31 ก.ค. 2560 01:58โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 02:02 ]

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต 2 เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ประจำปี 2560  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น อบจ.แพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่

สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์31 ก.ค. 2560 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 01:56 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2 ]

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์และการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ในสังกัด สพป.แพร่ เขต เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

โพสต์31 ก.ค. 2560 01:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

1-10 of 612