ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกและรวมสถานศึกษา

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกและรวมสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์18 เม.ย. 2562 20:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และโรงเรียนที่มีผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่ทำการทดสอบรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 6 และโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ชั้น ป.6 และ ม.3  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต

พิธีรดน้ำดำหัว

โพสต์18 เม.ย. 2562 02:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง  ในวันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม, ผอ.ตรวจสอบภายใน

โพสต์10 เม.ย. 2562 23:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม, ผอ.ตรวจสอบภายใน เพื่อมอบนโยบายและหารือข้อราชการ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

โพสต์9 เม.ย. 2562 23:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระฤาษีตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

โพสต์9 เม.ย. 2562 23:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

การอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 3 เมษายน 2562

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์2 เม.ย. 2562 03:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รองผอ.สพป แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักกีฬาจักรยานที่ปั่นผ่านเส้นทางจังหวัดแพร่ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา "The Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup Tour of Thailand 2019 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย พร้อมรับมอบจักรยานจำนวน 10 คัน จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์1 เม.ย. 2562 21:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2562  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้อำนเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจำปี 2562

โพสต์1 เม.ย. 2562 00:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้อำนเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจำปี 2562 สำหรับโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

1-10 of 1156