ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์7 ธ.ค. 2560 22:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

โพสต์7 ธ.ค. 2560 19:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบดำเนินงานสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซม  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โพสต์7 ธ.ค. 2560 18:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน อำเภอลอง, วังชิ้น

โพสต์7 ธ.ค. 2560 17:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 17:55 ]

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  และอำเภอวังชิ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560  โดยรับฟังการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน, ความสำเร็จ ผลงานดีเด่น ความคาดหวังความสำเร็จในอนาคตของโรงเรียน และภาพรวมความสำเร็จที่คาดหวังของอำเภอที่จะร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษา

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน อำเภอเด่นชัย, อำเภอสูงเม่น

โพสต์6 ธ.ค. 2560 02:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 17:55 ]

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเด่นชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล  และอำเภอสูงเม่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  โดยรับฟังการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน, ความสำเร็จ ผลงานดีเด่น ความคาดหวังความสำเร็จในอนาคตของโรงเรียน และภาพรวมความสำเร็จที่คาดหวังของอำเภอที่จะร่วมมือกันดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษา

เข้าพบ ผวจ.แพร่

โพสต์3 ธ.ค. 2560 20:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ได้เข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์30 พ.ย. 2560 19:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่  โดยคณะกรรมการพี่เลี้ยงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่เพื่อรอรับการประเมินครั้งที่ 2  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมชี้แจงแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

โพสต์30 พ.ย. 2560 19:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

พัฒนาระบบควบคุมภายใน

โพสต์29 พ.ย. 2560 20:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560. ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560. ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

สอบคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด

โพสต์29 พ.ย. 2560 00:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการสอบคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 โดยการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  นอกจากนี้ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ได้พบปะให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ซึ่งเน้นเรื่องความโปร่งใส มีความยุติธรรมในการสอบ

1-10 of 679