ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินไทย เด็กไทย หัวใจ STRONG

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมที่ 3 ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินไทย เด็กไทย หัวใจ STRONG สพป.แพร่ เขต 2. นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการชมการแข่งขันฟุตบอลให้เป็นการเรียนรู้ นำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และสร้างนิสัยในการรักกีฬา ห้ามมิให้มีการพนันฟุตบอลอย่างเด็ดขาด. โดยมีนักเรียนและคณะวิทยากร จำนวน 135 คน. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด อำเภอลอง

โพสต์20 มิ.ย. 2561 00:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด   โดยผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3  ในพื้นที่อำเภอลอง  จำนวน  72 นาย  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องและต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่รัง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด อำเภอวังชิ้น

โพสต์20 มิ.ย. 2561 00:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 00:32 ]

นายพรชัย จันทะสาร  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่   เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด   โดยผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3  ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น  มีบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการอบรม  จำนวน  140  นาย  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องและต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  หลังจากนั้น  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ได้เดินทางมาเยี่ยมค่ายลูกเสือ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการลูกเสือ

PLC กลุ่มบริหารงานบุคคล

โพสต์20 มิ.ย. 2561 00:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ใน สพป.แพร่ เขต 2  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุม ก.ต.ป.น.

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่ 2/2561  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ชาวประชาร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ชาวประชาร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ  ในวันที่ 14 มิถุนายน  2561  ณ บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่  โดย นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธาน  ประกอบด้วย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  การบริหารจัดการขยะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและเห็นผลการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ซึ่งในวันนี้ได้มีการปล่อยขบวนธงสัญลักษณ์การเปิดปฏิบัติการฯ ของอำเภอ  เพื่อเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญในพื้นที่ระดับอำเภอ  

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการฯ

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการฯ ในการดำเนินงานตามข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (Performance)  ในระยะ 1 ปี  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมกาศมรกต ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสังเวียน วงศ์จีน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 21:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสังเวียน วงศ์จีน อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561  ณ วัดสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 02:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ออกตรวจติดตามโรงเรียนในอำเภอลอง  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านแป้น, ร.ร.บ้านเหล่า, ร.ร.บ้านแหลง   โดยกำหนดประเด็นการออกตรวจติดตาม การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน, ปริมาณอาหารและคุณภาพอาหารกลางวัน, การใช้เมนู Thai School Lunch จัดรายการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และภาวะโภชนาการของนักเรียน

1-10 of 883