ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขต

โพสต์11 ต.ค. 2560 20:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2560   ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์8 ต.ค. 2560 20:01โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โพสต์1 ต.ค. 2560 22:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการงานและกำหนดภารกิจงานในหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

โพสต์1 ต.ค. 2560 20:21โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560

โพสต์28 ก.ย. 2560 23:53โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2560 23:54 ]

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน  89  คน ในวันที่ 29 กันยายน 2560  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ

โพสต์28 ก.ย. 2560 03:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ ในประเทศอาเชียน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องมิตติ้งรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่  โดยมี นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 บรรยาย เรื่อง จรรณยาบรรณวิชาชีพครู และ นางปณิดา เสนนันตา นิติกรชำนาญการพิเศษ บรรยาย เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา

“วันพระราชทานธงชาติไทย”

โพสต์28 ก.ย. 2560 03:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต  2 คณะครู นักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ ร่วมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย.2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์24 ก.ย. 2560 21:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ (กลุ่มงานช่าง) และ ลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการภารโรง) สังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 25 กันยายน 2560

ประชุม ผอ.สพป. และ รอง ผอ.สพป.ทั่วประเทศ

โพสต์23 ก.ย. 2560 00:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมการประชุมสัมนา ผอ.สพป.และรอง ผอ.พป. ทั่วประเทศ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 1,157 ราย. และเป็นตัวแทน สพป.แพร่ เขต 2 รับโล่รางวัลเขตที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์23 ก.ย. 2560 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 สพป.แพร่ เขต 2 "รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กแพร่พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล"  ในวันที่ 23 กันยายน 2560  ณ ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล โดยมีนายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  หลังจากนั้นออกเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการและนักเรียน ของ ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล, ร.ร.เด่นทัพชัย,ร.ร.บ้านห้วยกูด,  ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ

1-10 of 652