ข่าวประชาสัมพันธ์


ต้อนรับ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 24 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

โพสต์19 เม.ย. 2561 02:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากร และประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 2 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561  ในวันที่ 19 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2  

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

โพสต์18 เม.ย. 2561 01:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง  ในวันที่ 18 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมกาศทับเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์18 เม.ย. 2561 01:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายในการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       O-NET ปีการศึกษา 2560  ที่มีผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่ทำการทดสอบรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผวจ.แพร่

โพสต์16 เม.ย. 2561 23:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผวจ.แพร่ และ รอง ผวจ.แพร่ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ ณ จวน ผวจ. ในวันที่ 17 เมษายน 2561

ประชุมเตรียมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์10 เม.ย. 2561 21:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อเตรียมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมสภากาแฟ

โพสต์10 เม.ย. 2561 21:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมสภากาแฟ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ โดยในเดือนเมษายน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพ   ในวันที่ 11 เมษายน 2561  ณ สำนักงาน กศน.แพร่   อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการย้าย/เกลี่ยลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์10 เม.ย. 2561 19:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการย้าย/เกลี่ยลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนและจัดสรรอัตรากำลัง ตำแหน่งพนักงานราชการและครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ   ในวันที่ 10  เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์5 เม.ย. 2561 02:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2   เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายลา ตุ้ยบุญมา บิดาของ นางสรวงสุดา เสนากูล  ในวันที่ 5  เมษายน 2561  ณ ฌาปนสถานบ้านเขื่อนคำลือ  ต.บ้านเวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.

โพสต์4 เม.ย. 2561 20:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2561  เพื่อประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารตัวชี้วัดต่าง ๆ ร่วมวางแผนการดำเนินงาน  ในวันที่ 5 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2  

1-10 of 803