ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมการเลือกกันเองของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2562

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมการเลือกกันเองของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์14 ธ.ค. 2562 19:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดพัฒนาที่ 2 อ.วังชิ้น ณ โรงเรียนบ้านใหม่

ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี

โพสต์14 ธ.ค. 2562 19:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด

โพสต์13 ธ.ค. 2562 00:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

โพสต์12 ธ.ค. 2562 19:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น นักการภารโรงในสถานศึกษาดีเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563  บริเวณหน้าเสาธง สพป.แพร่ เขต 2 

ประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์11 ธ.ค. 2562 22:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (video conference) ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

ประชุม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม

โพสต์11 ธ.ค. 2562 00:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์10 ธ.ค. 2562 22:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

แสดงความยินดีกับ นางศุภมาส สินมณี

โพสต์10 ธ.ค. 2562 22:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 37 ณ ห้องประชุม 1 สพม. เขต 37

ประชุมกลุ่มอำนวยการ

โพสต์10 ธ.ค. 2562 20:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการ เพื่อติดตามการทำงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

1-10 of 1322