ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด

โพสต์17 ต.ค. 2562 23:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2562

โพสต์17 ต.ค. 2562 20:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

โพสต์17 ต.ค. 2562 00:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลแก่อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

PLC กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โพสต์16 ต.ค. 2562 01:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วม PLC กับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อปรับปรุงการกระบวนทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์16 ต.ค. 2562 00:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รับรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 โดยจะดำเนินการปฐมนิเทศและรับฟังนโยบายจาก ผอ.เขต และ รอง ผอ.เขต ต่อไป

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาในภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โพสต์15 ต.ค. 2562 21:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ในฐานะรองประธานวิทยากรพี่เลี้ยง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาในภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษาต่อไป 

ประชุม ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์15 ต.ค. 2562 01:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

โพสต์14 ต.ค. 2562 20:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยมีรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

วางพวงมาลาในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์12 ต.ค. 2562 21:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2


วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นางจันทนา ขัตติโย ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง

ประชุมการวิจัยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์10 ต.ค. 2562 00:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการวิจัยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

1-10 of 1251