ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2   ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทรย้อย และโรงเรียนบ้านหาดรั่ว เพื่อให้กำลังใจและเยี่ยมชมการการบริหารจัดการของโรงเรียน, การจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบประชุมทางไกลจอภาพ (Video Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่แปง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอสูงเม่น-อำเภอเด่นชัย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 มิ.ย. 2560 01:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์26 มิ.ย. 2560 21:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยในโอกาสนี้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มาพบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนผาเวียง   ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุมโรงเรียนปงวัฒนาวิทยาคาร

ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมและโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง   ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560  

ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื้อ, โรงเรียนบ้านแม่สินและโรงเรียนบ้านแช่ฟ้า   ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560  

ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2560 21:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยและโรงเรียนบ้านวังเลียง   ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560  

1-10 of 564