ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตราจ้าง

โพสต์17 ต.ค. 2561 21:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตราจ้าง ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

โพสต์17 ต.ค. 2561 21:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/ 2561 (ในระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  : เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2561


ประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสังกัด

โพสต์17 ต.ค. 2561 21:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น คุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและการยประดับ”โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป. แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์10 ต.ค. 2561 23:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ  สพป.แพร่ เขต 2

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ต.ค. 2561 01:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียน"  ในเครือข่าย สสส. ซึ่งประกอบด้วย ร.ร.บ้านดอนชัย /บ้านทุ่งเจริญ/บ้านช่องลม/ชุมชนบ้านร่องกาศ/วัดสร่างโศก/บ้านกาศ/บ้านแม่ยางร้อง/วัดต้นไคร้  โดยมีโรงเรียนบ้านปงหัวหาดเป็นแม่ข่าย   ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียน ในเครือข่าย สสส.

โพสต์9 ต.ค. 2561 01:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียน"  ในเครือข่าย สสส. ซึ่งประกอบด้วย ร.ร.บ้านดอนชัย /บ้านทุ่งเจริญ/บ้านช่องลม/ชุมชนบ้านร่องกาศ/วัดสร่างโศก/บ้านกาศ/บ้านแม่ยางร้อง/วัดต้นไคร้  โดยมีโรงเรียนบ้านปงหัวหาดเป็นแม่ข่าย   ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแบบรายงาน

โพสต์5 ต.ค. 2561 01:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแบบรายงาน เอกสารอ้างอิง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาตุ้ม

โพสต์5 ต.ค. 2561 00:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านนาตุ้ม กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง โดยมี นางศิปภา ปุญชุพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตุ้มและคณะครูให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแบบรายงาน

โพสต์4 ต.ค. 2561 01:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแบบรายงาน เอกสารอ้างอิง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์4 ต.ค. 2561 01:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

1-10 of 1006