ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์3 ส.ค. 2564 21:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ สิงหาคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

โพสต์3 ส.ค. 2564 20:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่)”

โพสต์3 ส.ค. 2564 00:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2564นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่)” และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี การพัสดุ

โพสต์3 ส.ค. 2564 00:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายในออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี การพัสดุและการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำแรมเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด

ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อ.สูงเม่น

โพสต์3 ส.ค. 2564 00:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2564ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อ.สูงเม่น

ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านสบสาย อ.สูงเม่น

โพสต์3 ส.ค. 2564 00:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสบสาย อ.สูงเม่น

ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดมงคลถาวร อ.สูงเม่น

โพสต์3 ส.ค. 2564 00:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ลงพื้นที่นิเทศการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดมงคลถาวร อ.สูงเม่น

อบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 อ.เด่นชัย

โพสต์2 ส.ค. 2564 23:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารมรกต โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อ.เด่นชัย

โครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด อ.วังชิ้น

โพสต์2 ส.ค. 2564 23:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2564นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านสลก อ.วังชิ้น

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โพสต์2 ส.ค. 2564 23:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม อ.สูงเม่น

1-10 of 2050